Belastingen

Voor de één een gruwel, voor de ander gesneden koek. Feit is dat de belastingregels vaak veranderen. En dat deskundig advies bij uw specifieke aangifte erg belangrijk is. Wij zijn alert op veranderingen in de belastingregels.  Zodat ook bij uw aangiftes niets aan het toeval wordt overgelaten.

Al vanaf de start van het bedrijf zijn we als intermediair geregistreerd bij de belastingdienst. Hierdoor is het mogelijk van de uitstelregeling gebruik te maken. Dit houdt in dat uw aangifte niet altijd voor de normale aangifte datum hoeft te worden ingediend. 

Aangiftes
We doen uw BTW aangiftes. En met de jaarrekening als basis zetten we de inkomsten-, loon- of vennootschapsbelasting aangiftes klaar voor u.

Niet onbelangrijk! Pas na een gesprek en uw goedkeuring dienen we de aangiftes in bij de belastingdienst.


Wat zijn die belastingen?

Omzetbelasting

Iedereen die iets koopt of afneemt betaalt BTW ‘belasting toegevoegde waarde’. De ondernemer die deze belasting int, draagt deze weer af aan de belastingdienst. Hierop mag dan eerst wel de BTW in mindering gebracht worden die de ondernemer heeft betaald over bijvoorbeeld de inkoop.

Loonbelasting
Een werkgever houdt van het brutoloon een bedrag in dat als loonbelasting wordt betaalt aan de belastingdienst.

Inkomstenbelasting
Of iemand nu een uitkering of pensioen krijgt, in loondienst of ondernemer is, iedereen die in Nederland woont betaalt inkomstenbelasting. Van dat inkomen mogen wel bepaalde bedragen worden afgetrokken, zoals de hypotheekrente of ziektekosten. Het belastbaar inkomen wordt hierdoor lager waardoor u minder betaalt. Voor deze aftrekposten, zoals ze heten, bestaan weer veel regels en beperkingen. 

Vennootschapsbelasting
Dat is de belasting die een onderneming met rechtspersoonlijkheid afdraagt over de winst. Het gaat hier om dat deel van de winst dat belastbaar is.
Wat zijn Rechtspersoonlijkheden?
• Besloten vennootschap (BV);
• Naamloze vennootschap (NV);
• Vereniging met winstoogmerk;
• Stichting met winstoogmerk.

Haitel Administratie & advies

Splitting 7
Postbus 532
9200 AM Drachten
Telefoon: 0512 - 220 270
Fax: 0512 - 220 271
[email protected]
www.haitel-aa.nl

Twinfield Login